Οδηγίες και Συμβουλές για Ολική Οδοντοστοιχία

  • Η ΟΟ (Ολική Οδοντοστοιχία) σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκαταστήσει πλήρως τα φυσικά δόντια που είναι σφηνωμένα στα φατνία. Η μασητική ικανότητα είναι αναμφίβολα μειωμένη.

 

  • Στην αρχική φάση μετά την τοποθέτηση των ΟΟ λόγω του όγκου τους και της αυξημένης παραγωγής σάλιου, (η οποία σταδιακά μειώνεται), η ομιλία δυσχεραίνεται επειδή υπάρχει έλλειψη συντονισμού. Συνιστούμε στον ασθενή να διαβάζει φωναχτά ή να μιλάει πολύ, ώστε να δοθεί στην γλώσσα η δυνατότητα να προσαρμοστεί πιο γρήγορα στη νέα κατάσταση.

 

  • Η μάσηση τροποποιείται. Η τμητική ικανότητα μάλλον είναι πλέον αδύνατη και γι’ αυτό συνιστάται η τροφή να προσλαμβάνεται τεμαχισμένη να τοποθετείται από τα πλάγια και να μασιέται αμφοτερόπλευρα. Αποφεύγεται η κατάτμηση της τροφής με τα πρόσθια δόντια. Ο φυσιολογικός χρόνος εκμάθησης της μάσησης με ΟΟ είναι 6 με 8 εβδομάδες.

 

  • Είναι συνηθισμένο κατά τα πρώτα εικοσιτετράωρα ο ασθενής να παρουσιάσει πόνο ή τραύμα σε οποιοδήποτε σημείο της στοματικής κοιλότητας. Για τον λόγο αυτό προγραμματίζεται νέα συνεδρία μετά από 2 ημέρες (μετά από μία εβδομάδα και για ένα μήνα ανά εβδομάδα), ώστε μόνο ο οδοντίατρος να προσαρμόσει τις οδοντοστοιχίες. Το παραπάνω επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί μέχρι να προσαρμοστεί η ΟΟ στο στοματογναθικό σύστημα του εκάστοτε ασθενή.

 

  • Η ΟΟ πρέπει να αφαιρείται και να καθαρίζεται κάθε μέρα με βούρτσα και οδοντόκρεμα ή σαπούνι, έπειτα να τοποθετείται σε δοχείο με νερό ή καθαριστικό διάλυμα για τουλάχιστον 6-8ώρες την ημέρα. Οι βλεννογόνοι πρέπει να καθαρίζονται και να μαλάσσονται για να ανακουφίζονται οι ιστοί από το φορτίο των οδοντοστοιχιών και να αποφεύγεται η εμφάνιση βλαβών του βλεννογόνου. Στο εμπόριο κυκλοφορούν ειδικά καθαριστικά σκευάσματα. Πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση που η μία οδοντοστοιχία είναι μερική αυτή θα πρέπει να φυλάσσεται μόνο σε νερό, γιατί τα καθαριστικά διαλύματα μπορεί να διαβρώσουν τα μεταλλικά τμήματα της οδοντοστοιχίας.

 

  • Οι ΟΟ δεν είναι για μία ζωή γιατί και οι φατνιακές ακρολοφίες του στόματος αλλάζουν με τα χρόνια. Για το λόγο αυτό χρειάζεται παρακολούθηση και αναπροσαρμογή των οδοντοστοιχιών όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

 

Desktop CTA Mobile CTA
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ